Foto: Raul Macarie on Unsplash

Hållbarhetspolicy

Bättra vill dra sitt strå till stacken för en hållbarare värld. Det gör vi genom medvetna vägval utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Miljömedvetna

Bättra strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som inte undergräver kommande generationers möjligheter till ett gott liv. Vi försöker hålla nere antalet flygresor till ett minimum, och satsa på digitala möten i så stor mån som möjligt. 

Socialt engagerade

Bättra strävar mot att vara en uppmärksam, engagerad och pålitlig samarbetspart som har en tilltro till alla individers förmåga. Lyhördhet och empati är ett vägledande förhållningssätt när vi möter och arbetar tillsammans med andra och varandra. 

Ekonomiskt ansvarsfulla

Bättra strävar efter att se på ekonomi som en av flera parametrar i ett balanserat och ansvarsfullt företagande. Bättra är sedan 2016 vänföretag till Läkare utan gränser – ett åtagande som kommer fortgå. Bättra försöker även bidra till ett levande och aktivt närsamhälle genom att sponsra lokala evenemang i civilsamhället.