Foto: Hello I'm Nik on Unsplash

Bättra på kapaciteten i offentlig och idédriven verksamhet

Bättra Konsult vill medverka till en stark offentlig sektor och ett starkt civilsamhälle genom att bidra med något som din kommun, myndighet eller organisation för stunden har behov av att bättra på. Oftast är det inte färdigpaketerade lösningar som din verksamhet behöver utan snarare en lösning på ett specifikt problem som du och dina kollegor har svårt att hinna eller kunna hantera själva. Vi tror därför att konsulter i politiskt styrda organisation gör mest nytta som lyhörda och snabbfotade generalister, analytiker och kommunikatörer med djup förståelse för offentlig sektors mekanismer och arbetssätt.