Vi vill vara en tillfällig medresenär på er resa.
Vårt signum är lyhörda och skräddarsydda insatser.
Vår erfarenhet bidrar med trygghet och vidgade perspektiv. 

Mer om Bättra

Erfarenhet, lyhördhet och engagemang

Bättra Konsult grundades 2010 och drivs av mig, Ida Thomson. Jag vill vara med och bidra i bygget av ett varmare och bättre samhälle. Jag upplever att det vi åstadkommer gör positiv skillnad, ibland i det lilla och ibland i det stora. Därför känns vårt arbete meningsfullt och viktigt. 

Som konsult tar jag utgångspunkt i min förståelse för, och min erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda och idédrivna organisationer. Jag drivs av att på olika sätt få bidra med något som verksamheten just för stunden har behov av att ”bättra på”. 

Jag har tidigare har arbetat på myndigheter och som managementkonsult.

Foto: Anika Huizinga on Unsplash

Bättra på kapaciteten 

Bättra Konsult är rätt val för dig som har behov av att ”bättra på” analyskraften, strukturen, tempot eller perspektiven i din verksamhet. Vi vill att vårt arbete bedöms utifrån vår förmåga att snabbt identifiera knäckfrågor, driva processer framåt och bidra till konstruktiva och entusiasmerande samarbeten.

Utifrån era behov och förutsättningar

Vi kan hjälpa dig med att:

  • Analysera och belysa ett behov, en företeelse, ett perspektiv eller ett visst område med hjälp av intervjuer, enkätundersökningar och befintlig forskning
  • Följa upp eller utvärdera en del av verksamheten såsom ett projekt, en bidragsomgång eller en informationssatsning
  • Leda och moderera samtal och processer på interna och externa seminarier och konferenser
  • Utveckla organisationer och arbetssätt med hjälp av processkartläggningar, intervjuer och workshops
  • Leda projekt och processer

En hållbarare värld 

Bättra strävar efter att vara ansvarsfullt värdeskapande som samarbetspartner och aktör i samhället. De resurser vi har ska därför användas på ett balanserat, effektivt och medvetet sätt.

Hållbarhetspolicy

Logotyp Nordiska Ministerrådet

Återkommande analys- och processledningsuppdrag åt Nordiska Barn- och ungdomskommittén och Ministerrådet för Kultur. 

Logotyp Skolverket

Analyser av dagens statsbidragssystem och betygssystem samt utvärderingar av många olika typer av skolutvecklingsinsatser.

Logotyp Kulturrådet

Årliga uppföljningar av bidraget Skapande skola. Kartläggningar av förekomst av professionell kultur i förskolan och kulturskolans kompetensbehov.